E-Coğrafya ÖABT Coğrafya Konu Anlatımı

75 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ!!! incele
150,00 TL
Marka: E-Coğrafya Yayınları Kategori: ÖABT Konu Anlatımı Barkod: 9786058021518-1
E-Coğrafya ÖABT Coğrafya Konu Anlatımı
 

I. GENEL COĞRAFYA

1. COĞRAFYAYA GİRİŞ

1. Coğrafyanın Tanımı ve Konusu

2. Muhteşem Dörtlü

3. Coğrafi Yeryüzü nedir?

4. Coğrafyanın Prensipleri

5. Coğrafyanın Bölümleri

6. Coğrafyanın Gelişimi


2. HARİTA BİLGİSİ

1. Haritaların Özellikleri

2. Harita Hesapları

3. Harita Çeşitleri

4. Fiziki Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri

 

3. COĞRAFİ KONUM

1. Paraleller

2. Meridyenler

3. Yerel Saat Hesaplamaları

4. Türkiye'nin Coğrafi Konumu

 

4. DÜNYA’NIN ŞEKLİ, HAREKETLERİ VE MEVSİMLER

1. Dünya’nın Şekli

2. Dünya’nın Hareketleri

3. Mevsimler ve Oluşumu


II. FİZİKİ COĞRAFYA

1. JEOLOJİ

1. Yerin Yapısı

2. Kıtaların Kayması

3. Jeolojik Zamanlar

4. Topografya ve Kayaçlar

5. İç Kuvvetler

6. Türkiye’nin Ana Yer Şekilleri


2. JEOMORFOLOJİ

1. Yer Şekillerinin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler

2. Çözülme

3. Akarsu Topografyası

4. Karst Topografyası

5. Kurak Bölge Topografyası

6. Buzul Topografyası

7. Buzul Çevresi Bölgesi (Periglasyal) Topografyası

8. Kıyı Topografyası

9. Yapıya Bağlı Olarak Oluşan Topografya Şekilleri

 

3. KLİMATOLOJİ

1. Genel Özellikleri

2. Atmosfer

3. Sıcaklık

4. Basınç ve Rüzgârlar

5. Nemlilik ve Yağış

6. Hava Kütleleri ve Cepheler

7. İklim Tipleri

8. Türkiye’nin İklimi

 

4. HİDROGRAFYA

1. Suların Kaynaklarına Göre Dağılışı

2. Yeraltı Suları ve Kaynaklar

3. Akarsular

4. Göller

5. Denizler ve Okyanuslar


5. TOPRAK COĞRAFYASI

1. Pedojenez

2. Pedojenik Süreçler ve Toprak Profili

3. Toprak Sınıflandırılması

4. Arazi Kabiliyet Sınıfları


6. BİTKİ COĞRAFYASI

1. Bitki Ekolojisi

2. Biyocoğrafya Bölgeleri

3. Floristik Bölgeler

4. Bitkilerin Çeşitli Özellikleri

5. Klimatik Vejetasyon Kuşakları

6. Türkiye’nin Bitkileri

 

7. EKOLOJİ

1. Ekosistem ve Biyoçeşitlilik

2. Ekosistemin Öğeleri

3. Canlıların Yeryüzüne Dağılışı Etkileyen Faktörler

4. Biyosferde Madde ve Enerji Döngüleri

5. Milli Parklar ve Korunan Alanlar

6. Uluslararası Çevre Sözleşmeleri

 

8. AFETLER COĞRAFYASI

1. Doğal Afetler

2. Beşeri Afetler

 

III. BEŞERİ COĞRAFYA

1. BEŞERİ COĞRAFYADA TEORİ

1. Beşeri Coğrafyada Metot

2. Teoride Yaklaşımlar

3. Modeller

4. Hümanistik Coğrafya

 

2. NÜFUS COĞRAFYASI

1. Nüfus

2. Türkiye’nin Nüfusu

3. Göçler

 

3. YERLEŞME COĞRAFYASI

1. Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler

2. Yerleşme Dokuları

3. Yerleşmenin Sınıflandırılması

 

IV. EKONOMİK COĞRAFYA

1. GENEL KAVRAMLAR

1. Tarihi Dönemlerdeki Ekonomik Faaliyetler

2. Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi

3. Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

4. Gelişmişlik ve Az Gelişmişlik

 

2. TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASININ ÖZELLİKLERİ

1. Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları

2. Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Planları

 

3. TARIM

1. Tarımın Gelişimi

2. Tarım Tipleri

3. Türkiye Tarımı

 

4. HAYVANCILIK

1. Hayvancılığı Etkileyen Faktörler

2. Türkiye’de Hayvancılık

 

5. BALIKÇILIK

1. Deniz Ürünlerinin Önemi

2. Deniz Ürünlerinden Faydalanma

3. Dünya’nın Başlıca Balıkçılık Bölgeleri

4. Uluslararası Ticaret

5. Türkiye’de Balıkçılık

 

6. ORMANCILIK

1. Ormanların Önemi

2. Dünyada Önemli Ormancılık Alanları

3. Türkiye’de Ormancılık

 

7. MADENCİLİK

1. Madenciliğin Genel Özellikleri

2. Dünya ve Türkiye’de Madenlerin Dağılışı

 

8. ENERJİ KAYNAKLARI

1. Enerji Kaynaklarının Özellikleri

2. Enerjinin Taşınması

3. Dünyada ve Türkiye’de Başlıca Enerji Kaynakları

4. Türkiye’de Elektrik Enerjisi

 

9. SANAYİ

1. Sanayinin Gelişimi

2. Sanayiyi Etkileyen Faktörler

3. Sanayi Tipleri

4. Dünyada Sanayinin Dağılışı

5. Türkiye’de Sanayi

 

10. ULAŞIM

1. Ulaşımla İlgili Kavramlar

2. Deniz Ulaşımı

3. Demir Yolu Ulaşımı

4. Kara Yolu Ulaşımı

5. Hava Yolu Ulaşımı

6. Boru Hatları

 

11. TİCARET

1. İç Ticaret

2. Dış Ticaret

3. Transit Ticaret

4. Türkiye’nin Sınırları ve Sınır Kapıları

 

12. TURİZM

1. Rekreasyon

2. Turizm

3. Dünya Turizm Bölgeleri

4. Türkiye’nin Turizmi

 

13. BÖLGE SİSTEMATİĞİ

1. Doğal Bölgeler

2. Fonksiyon Bölgeleri

 

V. SİYASİ COĞRAFYA

1. Siyasi Coğrafyada Başlıca Görüşler

2. Dünya’daki Paktlar ve Birlikler

 

VI. KITALAR VE ÜLKELER COĞRAFYASI

1. ASYA

1. Kıtanın Fiziki Özellikleri

2. Kıtanın Beşeri ve Ekonomik Özellikleri

 

2. AVRUPA

1. Kıtanın Fiziki Özellikleri

2. Kıtanın Beşeri ve Ekonomik Özellikleri

 

3. AFRİKA

1. Kıtanın Fiziki Özellikleri

2. Kıtanın Beşeri ve Ekonomik Özellikleri

 

4. AMERİKA

1. Kıtanın Fiziki Özellikleri

2. Kıtanın Beşeri ve Ekonomik Özellikleri

 

5. OKYANUSYA

 

6. KUTUP BÖLGELERİ

 

VII. COĞRAFYA ALAN EĞİTİMİ


Benzer Ürünler

E-Coğrafya ÖABT Coğrafya Konu Anlatımı E-Coğrafya ÖABT Coğrafya Konu Anlatımı 9786058021518 E-Coğrafya Yayınları E-Coğrafya ÖABT Coğrafya Konu Anlatımı